Přihláška

Chceš se přihlásit na FONS? Tak tedy:

 • Uhraď zálohu 900 Kč (zbývající částka bude hrazena přímo na kurzu)

  Číslo účtu: 2201123153 / 2010 (Fio)

  Variabilní symbol: ddmmrr, kde dd = den, mm = měsíc, rr = poslední dvojčíslí roku narození. Do zprávy pro příjemce napiš prosím jméno a příjmení přihlašovaného.

  Pokud nebudeš na Beníšky přijat/a, bude Ti záloha obratem vrácena.

  Platby ze Slovenska s námi prosím konzultujte předem, pravděpodobně budou adresovány na jiný účet.

  Při případném zrušení účasti na kurzu po 20.5. již díky vzniklým nákladům nemůžeme garantovat vrácení celé zálohy a výše její návratnosti se bude odvíjet od výsledků hospodaření kurzu. Obvykle se nám však daří vracet zálohu i odhlášeným po tomto termínu.

 • Vyplň přihlášku on-line. K vyplnění budeš potřebovat znát datum zaplacení zálohy na kurz. Kurz je plně obsazený, přijímáme jen náhradníky.


Přihláška on-line

Prosíme, aby se hlásili jen ti, kdo jsou schopni dorazit bez zpoždění už na začátek kurzu a vytrvat až do úplného závěru kurzu.Případné další informace ohledně kurzu získáš na e-mailu

fonsbenisky@gmail.com


Fotografie z Fonsu Fotografie z Fonsu Fotografie z Fonsu
Na Fons se ti nechce?
Zkus třeba jiné: Roverské kurzy

Fons Beníšky. Kontakt: fonsbenisky@gmail.com