Informace k přihlášce

Kdy?

 • Letní kurz bude 16. - 25. srpna 2019 – počítej raději, že v pátek už toho před odjezdem moc nestihneš. Podzimní setkání proběhne 4. - 6. října 2019.
 • Podmínkou přijetí je účast na celém letním kurzu.
 • Účast na podzimním setkání není povinná, ale budeme rádi, když se nás sejde co nejvíc.

Za kolik?

 • Cena je 3 200 Kč a platí pro členy Junáka. Pro externí účastníky, kteří nejsou registrováni v naší organizaci, je cena o 1 500 Kč vyšší (rozdíl tvoří dotace, kterou dostáváme od Ústředí Junáka na podporu vzdělávání členů naší organizace).
 • Zálohu ve výši 1 000 Kč je třeba zaplatit spolu s přihláškou.
 • Zbývající část účastnického poplatku nám zaplatíš přímo na kurzu v hotovosti. Pokud snad zrušíš svoji účast na kurzu po 15. květnu, Tvoje záloha propadá.
 • Pokud nebudeš na Fons Beníšky přijat/a, bude Ti záloha obratem vrácena.

Je kurz pro mě?

 • Můžu se přihlásit i když nejsem skaut?
 • Každopádně! Setkání skautů a neskautů na kurzu považujeme za obohacující. I mezi instruktory kurzu bývají často neskauti.
 • Pomůže mi kurz při vedení roverského kmene?
 • Na konkrétní dovednosti, potřebné při vedení kmene nebo oddílu, se primárně nezaměřujeme. Ale už ve staré Číně se tradovalo, že vládce si má nejdříve udělat pořádek sám v sobě a pak zavládne přirozeně pořádek i v jeho zemi.
 • Můžu se přihlásit spolu se svými kamarády?
 • Můžeš. Člověku to dodá odvahu vykročit do neznáma. Na druhou stranu z vlastních zkušeností víme, že vydáš-li se na cestu sám, tvé oči jsou otevřenější a zážitky mohou být o to hlubší.

Nejasnosti?

Ozvi se na fonsbenisky@gmail.com nebo na +420 736 213 708 (odpoví Ti Helča).

Pro ročník 2019 už přijímáme ženy jen jako náhradnice, pro muže ještě pár míst máme.

Přihláška - Krok 1

Uhraď zálohu 1 000 Kč (nejdříve k 1. 1. 2019).

Číslo účtu: 2300183549/2010 (Fio, transparentní)
Variabilní symbol: 1122 XXXXXX, kde XXXXXX je nějaké náhodné šestimístné číslo, které ti přinese radost.
Zpráva pro příjemce: Fons – jméno a příjmení přihlašovaného.

To, že platba proběhla můžeš zkontrolovat na: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2300183549. Platby ze Slovenska s námi prosíme konzultuj předem, pravděpodobně budou adresovány na jiný účet.

Přihláška - Krok 2

Vyplň přihlášku on-line (nejpozději do 31. března 2019).

O přijetí či nepřijetí rozhoduje zejména (ale ne pouze) pořadí přihlášení. Budeme se snažit dát každému do 14 dnů od vyplnění přihlášky vědět, jestli může s Fonsem letos počítat.

Přihlásit se

Prosíme, aby se hlásili jen ti, kdo jsou schopni dorazit bez zpoždění už na začátek kurzu (v pátek krátce po poledni) a vytrvat až do úplného závěru kurzu.