Historie

V roce 1990 vznikl z iniciativy Miloše Zapletala námět systematicky se zabývat výchovou roverů a usilovat o vytvoření moderního skautského programu pro věk zhruba od 15 do 20 let. Vytvořil se tak neformální kruh spolupracovníků, kteří byli mezi sebou propojeni mnohaletou spoluprací při hledání vlastních cest do života, za všechny stojí za to zmínit kromě Miloše Zapletala – Zeta ještě Janku s Janem Pfeifferem – Rackem, Jiřího Pilku – JiPa, Karla Janovického – Joviše a samozřejmě i Václava Břicháčka – Giganta s manželkou Věrou.

První kurz FONS se konal na statku ve Smržově u Třeboně v roce 1991. Taktéž místo konání dalších kurzů, skautská chalupa na Beníškách v Krkonoších, byla pro mnohé z pozdějších instruktorů FONSu druhým domovem po dobu více než 40 let. Od té doby se zde kurzy konají nepřetržitě až do dnešních dnů.

Z prvotních cílů kurzů, společného hledání cesty českého roverství v podmínkách nově obnovovaného skautského hnutí, se kurzy zaměřují více na sebepoznávací programy a duchovní rozměr skautingu. Postupem času vznikla potřeba rozšířit formu jednorázového kurzu na více etap. Vznikla myšlenka kurzů Fonticulus pro mladší rovery, PONS kurz připravený samotnými účastníky kurzu FONS a MONS kurz pro instruktory. V dalších letech se mnohdy zároveň konají kurzy FONS i paralelně na více místech zároveň – na myslivně na Orlovech, na Hájence u Písařova nebo na Slovensku.

FONS se za těch více než 20 let stal inspirací nejen pro mnohé skautské kurzy, ale i inspirací při hledání osobních cest životem spousty roverů z Česka i Slovenska.