Informace k přihlášce

Kdy?

 • Letní kurz bude 20. - 29. 8. 2021 – počítej raději, že v pátek už toho před odjezdem moc nestihneš. Podzimní setkání proběhne 22. - 24. října 2021.

 • Podmínkou přijetí je účast na celém kurzu.

Za kolik?

 • Cena je 3 200 Kč a platí pro členy Junáka - českého skauta, z.s.. Pro externí účastníky, kteří nejsou registrováni v naší organizaci, je cena o 1 500 Kč vyšší (rozdíl tvoří dotace, kterou dostáváme od Ústředí Junáka na podporu vzdělávání členů naší organizace).

 • Zálohu ve výši 1 000 Kč je třeba zaplatit jako součást přihlášky.

 • Zbývající část účastnického poplatku nám zaplatíš přímo na kurzu v hotovosti. Pokud budeš muset zrušit svoji účast na kurzu po 15. květnu, nemůžeme Ti již díky vzniklým nákladům garantovat vrácení zálohy v plné výši a situaci budeme řešit individuálně.

 • Pokud nebudeš na Fons Beníšky přijat/a, bude Ti záloha obratem vrácena.

Je kurz pro mě?

 • Můžu se přihlásit i když nejsem skaut?
  Každopádně! Setkání skautů a neskautů na kurzu považujeme za obohacující. I mezi instruktory kurzu bývají často neskauti.

 • Pomůže mi kurz při vedení roverského kmene?
  Na konkrétní dovednosti, potřebné při vedení kmene nebo oddílu, se primárně nezaměřujeme. Ale už ve staré Číně se tradovalo, že vládce si má nejdříve udělat pořádek sám v sobě a pak zavládne přirozeně pořádek i v jeho zemi.

 • Můžu se přihlásit spolu se svými kamarády?
  Můžeš. Člověku to dodá odvahu vykročit do neznáma. Na druhou stranu z vlastních zkušeností víme, že vydáš-li se na cestu sám, tvé oči jsou otevřenější a zážitky mohou být o to hlubší.


Prosíme, aby se hlásili jen ti, kdo jsou schopni dorazit bez zpoždění ž na začátek kurzu (v pátek krátce po poledni) a vytrvat až do úplného závěru kurzu.

Při výběru účastníků bude zohledňováno pořadí přihlášek.

Přihlašování na kurz je ukončeno.

Nejasnosti? Ozvi se na fons@skaut.cz nebo na 732 277 916 (odpoví Ti Míček).